facebook logo

Bernardinu giedojimo mokyklos sventinis sveikinimas MAZArtėjančių švenčių proga Bernardinų giedojimo mokyklos mokiniai siunčia sveikinimą savo draugams iš Bernardinų parapijos..

Koncertų šiemet nebus, tačiau tikime, kad šis mūsų sveikinimas dovanos daug džiaugsmingų ir šiltų akmirikų. Jei norite, giedokite kartu su mumis, nes parengėme ir keletą mokomųjų įrašų.

Būkite sveiki ir laukiame kol susitiksim. Šviesaus Advento.


Už paramą kuriant šį šventinį sveikinimą dėkojame Vilniaus m. savivaldybei.