facebook logo

parapijos-stovykla-01Birželio 20-25 dienomis Toliejos stovyklavietėje, Molėtų rajone, septintą kartą vyko Vilniaus Bernardinų parapijos stovykla. Šįkart pagrindinis stovyklos vedėjas buvo brolis pranciškonas iš Italijos Paulas Thomas lorio OFM, kuris dalyviams kalbėjo tema „Dešimt Dievo žodžių“.

Viena iš stovyklos organizatorių Danguolė Kuliavaitė teigia, kad stovykla labai naudinga parapijos vienybei ir dvasiniam ugdymui bei rekomenduotų šią patirtį ir kitoms Lietuvos parapijoms bei bendruomenėms.

„Bernardinų parapija yra didelė, žmonės dalyvauja skirtingose tarnystėse, įsijungia į įvairias maldos grupeles. Sekmadieniais mūsų daug, bet vienybės taip neišgyvename, kaip savaitę pabuvę vienoje vietoje, valgydami prie vieno stalo. Stovykloje pamatome parapiją kaip gražią puokštę, susidedančią iš daugybės narių. Stovykla sujungia visus parapijiečius, šeimas, skirtingo amžiaus žmones. Atsiranda didesnis tarpusavio bendrumo jausmas, kad esame tos pačios parapijos dalis, – pasakoja Danguolė. – Stovykla pasitarnauja kaip kiekvieno žmogaus ir visos parapijos dvasinis atsinaujinimas, nes jos pagrindas yra paskaitos, ryto ir vakaro malda, kasdienės šv. Mišios ir Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Šįkart oras nebuvo labai vasaraiškas, bet tai nesutrukdė išgyventi vienybės. Kai kurie parapijiečiai liudijo, kad vėsuma padėjo geriau apmąstyti tai, ką išgirdo per mokymus.“

Parapijos klebonas kun. Algis Malakauskis OFM džiaugiasi, jog stovyklą aplankė Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir Lietuvos Pranciškonų provincijos ministras kun. Astijus Kungys OFM. Parapijiečiai jautė jų ganytojišką palaikymą ir meilę.

Atskirai nuo pagrindinės stovyklos programos vyko jaunimo pastovyklė, kurioje dalyvavo trisdešimt penki 14–17 metų amžiaus jaunuoliai, turėję keturis vadovus. Iš dalies jie lankė savo programą, o kitu laiku jungėsi į bendrą maldą ir svarbiausias stovyklos dalis. Jie su vadovais taip pat nagrinėjo 10 Dievo įsakymų temą.

Danguolė Kuliavaitė liudija, kad dažnai po stovyklos jaunimui atsiranda impulsas aktyviau dalyvauti parapijos gyvenime, prisijungti prie jaunimo bendruomenės, tarnauti, ieškoti savo vietos Bažnyčioje. Dalis dalyvių kitąmet toje pačioje pastovyklėje jau tarnauja kaip savanoriai arba padeda parapijos katechetams ruošti vaikus sakramentams.

Drąsindama kitas parapijas rengti panašias stovyklas, Danguolė sako, kad organizuoti stovyklą yra ir iššūkis, ir grožis. Pradėti reikėtų nuo tikslo užsibrėžimo: kam ją organizuojame ir ko norime pasiekti? Svarbu komanda, tema, geras kalbėtojas, organizatorių užsidegimas, kad patys tą darytų iš idėjos, troškimo pasitarnauti kitiems.

Organizuodami parapijos stovyklą paprastai susiduriame su finansavimo problema, – teigia Bernardinų parapijos stovyklos organizatorė. – Išlaidos yra nemenkos ir, nors žmonės sumoka dalyvio mokestį, lėšų trūksta, nes darome dideles nuolaidas daugiavaikėms šeimos, kad jos galėtų dalyvauti. Svarbu būti atviriems ir kalbėti apie iškylančias problemas. Klebonas br. Algis Malakauskis stovyklos metu pasakė, jog trūksta pinigų. Žmonės atsiliepė į prašymą ir dosniai aukojo taip paliudydami, kad vertina stovyklą. Tam ir esame bendruomenė, kad galėtume padėti vieni kitiems. Svarbiausia, jog pinigų trūkumas nebūtų pagrindinis stabdis organizuoti stovyklą, – įsitikinusi Danguolė Kuliavaitė.