facebook logo

Mūsų reikia Turkijos ir Sirijos žmonėms

caritas betanijaAtsiliepiant į didžiulio masto tragediją Turkijoje ir Sirijoje bei kasdien augančius žuvusiųjų nuo žemės drebėjimų aukų skaičius palaikykim sunkų laiką išgyvenančius mūsų brolius ir seseris Turkijoje ir Sirijoje malda, o kas galite – ir pinigine auka.

Skaityti daugiau...

Padėka

padekaBernardinų vaikų dienos centro bendruomenė, Lietuvos kurčiųjų mokykla, programoje „Šeimų draugystė“ dalyvaujantys ukrainiečiai nuoširdžiai dėkoja Bernardinų parapijos žmonėms už kalėdines dovanas.
Ačiū Jums už dosnumą, kilnumą ir nuoširdų dėmesį.

Metai su Vilniumi

KalendoriusBroliai pranciškonai kasmet išleidžia provincijos kalendorių. Šiemet jis - su Vilniaus istorinėmis nuotraukomis iš br. Juliaus Sasnausko OFM kolekcijos.

Skaityti daugiau...

Klebono sveikinimas

Klebonas 1Mieli broliai ir seserys, Kalėdų šventėje daug paslapties, grožio, džiaugsmo, dovanų, dėmesio vienas kitam.
Visiems linkiu jaukios Jėzaus Kristaus gimimo šventės.


Klebonas Andrius

 

 

 

 

 


 

Biblijos skaitymo grupė

knyga MNuo rugsėjo 6 d., antradieniais, 18 val. Šv. Mykolo koplyčioje mintimis ir patirtimi apie tai, kaip atpažįsta Dievo Žodį savo gyvenimuose, dalijasi Biblijos skaitymo grupė.

Skaityti daugiau...