facebook logo

Foto 1Vasario 24 - Kovo 7 dienomis Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijiečiai vyko į piligriminę kelionę į Šventąją Žemę.

Kviečiame pažvelgti į piligrimų liudijimus.

Šventoji Žemė tikrai šventa... Oras, gamta, įtampos tarp tautų, Biblinės vietos ir tekstai užpildo iki dvasios kraštų, iki negalėjimo suvokti, kas vyksta su tavim... Ši žemė apsčiai duoda maisto ir kūnui, ir dvasiai.... Dėkinga nuostabiems bendrake-leiviams už Dievo šlovės bylojimą per juos.

* * *

...akmenys, takeliai, unksmės, dykumos driežai, Jericho rožė, Galilėjos oazės, Tiberiados pakrantės, neskubus drumstas Jordanas, žemumos, stačiai Žemės gelmės, Jeruzalės aukštumos, erškėčiai ir palmės, nedrąsus pavasaris, graikų klasika, gotų gotika, arabų arabeskos, pilki žvirbliai ir švelnūs purpleliai, Šventyklos plynė, Mea Šearim fariziejai, daugybė mažųjų karalienių Esterų ...

Pagarbinta būk, Šventoji Žeme: „Ant uolos balta gėlė žydėjo - nei lietaus, nei saulės jai. Kaip sidabro lašas ji visa tebevirpėjo - Viešpatie, tai Tu ten praėjai.“ (Bernardas Brazdžionis, 1943-01-22)

* * *

Dėkoju Dievui už piligrimystės metu patirtą Jo meilę per žmones.

* * *

Kai keliauji atvira širdimi, tai neišpasakytai daug gauni: ir įspūdžių, ir pamąstymų, ir pažinčių... Didžiausia dovana stiprus jausmas, kad Kristus yra šalia. Kaip noriu, kad visa tai, ką patyriau nepasimirštų, kad kasdienės rūpesčių, rutinos banga neišskalautų... Viešpats Jėzus mus lydėjo šventojoje žemėje. Buvo kartu maldoje, giesmėje, susimąstyme. Likime piligrimais savo širdyse.

* * *

 Ne šiaip žemė, ne šiaip vietovės, kuriose gyveno ir darė gerumo darbus istorinė asmenybė - tai mūsų gerojo Dievo sūnaus Jėzaus Kristaus žemė. Protu nesuvokiama, reikia ten vykti. Sunku keliais žodžiais nusakyt įspūdžių gausą, išskirt kažką svarbiausio. Viskas didelė dovana ir Viešpaties malonė. Didžiulį įspūdį paliko Galilėja, Genezareto ežeras. Kvapą užgniaužia, kai pagalvoji, kad Viešpats Jėzus girdėjo tą patį meldų šnaresį, bangelių teliuskavimą, suposi valtyje tame pačiame vandenyje, juo atėjo pas mokinius, matė iš už tų pačių kalnų patekančią saulę.

* * *

Foto 2

Vis dar jaučiu šviesų, tvirtą grindinį po kojom, gaivų ir permainingą orą, tylią ir gilią maldos bendrystę, prasmingai atkeliaujančius Dievo ženklus, Šventyklų didybę ir paslaptingumą, neįprastą ir labai savitą prekybinį šurmulį, nuostabų Judėjos laukymės kraštovaizdį su trapiai žydinčiomis aguonomis ir stipriausiai gyvenime išgyventą jausmą - Tu esi mylima...

* * *

Eidama Šventosios Žemės keliais, ieškojau atsakymų. Nuėjusi iki Jeruzalės supratau paprastą dalyką – prarasti viso gyvenimo turtą yra didelė Viešpaties duota malonė. Ne kiekvienam ji duodama. Šalia ėjęs Dalius pasakė: praradęs gavau tiek malonių, jog niekada nenorėčiau vėl atgauti. Vaidilutė: tik praradęs supranti, ką reiškia dalintis...

* * *

Nors prabėgo tūkstančiai metų, kai buvo parašyta Evangelija ir tų vietų veidas labai keitėsi, apsilankymas šv. Žemėje išplėtė aprašytų šv. Rašte įvykių suvokimą, o tai keičia santykį su Kūrėju, padeda giliau į širdį priimti Dievo žodį. Ačiū Dievui už gyvenimo kelionę kartu su parapijos bendruomene ir br. Algirdu.

* * *

Foto 3

Bėga dienos sugrįžus, o aš vis sapnuoju „baltą“ ir „šiltą“ Izraelį... Šv.Žemėje yra kažkas tokio, ko žodžiais apsakyti neįmanoma,turi tai įsijausti savimi. Mums labai pasisekė,mes iš tiesų turėjome Trejybę: sielovadai brolį Algirdą, teologijai prof. Aurimą ir istorijai bei saugumui tikrą krikščionybės aristokratą gidą arabą Husamą, kurio giminė jau 350 metų liudija Kristų. Ir visa tai aš vadinu Pilnatve....

* * *

Man tai buvo labiausiai širdį palietusi gyvenimo kelionė: labiau ėmiau suprasti Evangeliją, mokiausi maldos ir buvimo kartu, gėriau į save patirtį apie žmones ir pasaulį. Ačiū visiems bendražygiams. Labi dėkoju broliui Algiui, Aurimui ir Gintarijai už visas dovanas, kurias gavome.

* * *

Šviesus, skaidrus, ramus laikas... net 12 dienų, pripildytų susiklausymo, įsiklausymo, maldos, gerumo, ženklų. Netikėtas gydantis Dievo prisilietimas, atvėręs man akis, tęsiasi ir grįžus. Ši kelionė man yra ŠVENTA. Ačiū Jums, Bendrakeleiviai. Ačiū Tau, Dieve.

Foto 4

Šventosios Žemės piligrimai