facebook logo

Šlovinimo giesmių, giedamų rekolekcijose, kursuose tekstai.

 

Giesmyną galite atsisiųsti čia:    pdf logo   ir čia (kitas giesmynas)  

pdf logo

KAI JAU VISKAS PASIBAIGS
Žodžiai ir muzika Robino Marko

Kai jau viskas pasibaigs
Bus tada svarbu tik viena
Ar mana širdis priklausė Tau
Dėl Tavęs ar gyvenau.
Kai jau viskas pasibaigs
Ir turtai pavirs į nieką,
Tik tai, ką iš meilės padariau
Už laiką bus stipriau.

Tu – malonė nuostabi,
Nes žvelgi pro mūs silpnumą,
Švarų auksą molyje randi,
Nuodėmingi bus šventi.

Aš giedosiu gyrių Tau
Kaip ir čia, taip amžinybėj.
Danguje yra mano namai
Kai jau viskas pasibaigs,
Kartu būsim amžinai.
Kai jau viskas pasibaigs,
Bus tada svarbu tik viena,
Ar mana širdis priklausė Tau,
Dėl Tavęs ar gyvenau,
Gyvenu aš vien tik Tau.
 

 

        BŪK SU MANIM
Žodžiai M. Katiliūtės, muzika Beno Ulevičiaus

Ką esam savo lūpomis priėmę,
Tyra širdis su meile tepriglaus.
Tu išnaikink many kiekvieną dėmę,
Neniekink būsto menko ir kuklaus.

Būk su manim, nes vakaras arti,
Nes be Tavęs kančios taurė karti.

Tu vienas būk manos širdies karalius,
Ją atgaivinęs kūnu ir krauju.
Tik Tau priklauso visos mano galios,
Gyvensiu Tau gyvenimu nauju.

Išdegink randus mano nedorybių
Negęstančia malonės ugnimi.
Būk su manim, kai vakaro tamsybių
Išgąsdinta širdis bus nerami.
 
       KAI NURIMS GARSAI
Žodžiai ir muzika Matto Redmano

Kai nurims garsai, muzika nutils,
Ateisiu pas Tave.
Trokšdamas atnešt kažką labai brangaus,
Kuo gėriesi Tu.

Atnešiu Tau daug daugiau,
Nei žodžius giesmėje,
Nes Tu juk lauki ne to.
Žvelgi į mano mintis ir viską žinai
Tau reikia mano širdies.

Aš trokštu garbint tiesoj ir dvasioj
Viskas apie Tave, apie Tave, Jėzau.
Kur aš buvau neteisus, atleisk man,
Viskas apie Tave, apie Tave, Jėzau

Viešpatie brangus, išreikšti negaliu
Ko vertas vien tik Tu.
Net jei vargšas aš
Priklauso viskas tau, viskas, ką turiu.
DIDIS ESI
Žodžiai ir muzika Jeronimo Serebrinsko

Didis esi, Tu, Dieve, galybių Valdove,
Aš prieš Tave priklaupsiu, iškelsiu rankas / 2x

Tu – mano Viešpats, Tu esi mano uola
Nuženk, viešpatauki, veski savo Dvasia / 2x

Jėzau / 4x

  ĮSIKURK MANOJ ŠIRDY

Įsikurk manoj širdy –
Šventovėj Tau skirtoj,
Ramybės vietoj pašvęstoj,
Vien Tau ištikimoj.

Uždeki širdį mano
Skaistumu savo Sūnaus.
Įsikurk manoj širdy,
Šventas Dieve.

 

TAVIM KVĖPUOJU AŠ

Tavim kvėpuoju aš / 2x
Švenčiausiu Tavo buvimu many
Kasdienė mano duona / 2x
Tavasis žodis ištartas man

Ir aš Tavęs ištroškęs
Ir aš pražuvęs be Tavęs.

TEGUL TAVO RAMYBĖ
Žodžiai ir muzika Juro Grincevičiaus

Tegul Tavo ramybė nusileidžia ant manęs,
Aš žinau, Jėzau, Tu nugalėjai.
Tegul Tavo ramybė viešpatauja manyje,
Aš žinau, Jėzau, Tu valdžioje.

Tavo ramybė plaukia per mane,
Tavo gyvybė teka manyje,
Tavo jėga, ji pakelia mane,
Aš žinau, Jėzau, Tu valdžioje.

Tegul Tavo patepimas....
Tegul Tavo Karalystė...

 

JĖZAU, NIEKAS ŽEMĖJ ŠIOJ

Jėzau, niekas žemėj šioj neprilygsta Tau.
Viešpats Tu, Tau dėkingas esu
Už tai, ką padarei dėl manęs.
Gelbėtojau, Guodėjau, ramybė, jėga Tavyje.
Te mano širdis ir visa many
Lenkiasi tik Tau vienam.

Te žemė, dangus gieda Tau, Viešpatie,
Karaliui šlovė, padėka ir garbė.
Jūra, kalnai nusilenks prieš Tave,
Prieš galingą Tavo vardą.
Visa many tegul šlovina Jį.
Tu – mano džiaugsmas, Tu – mano viltis,
Tik Tavyje aš pilnatvę randu, Tavyje.

 

TAVO VARDUI GIEDAM ŠLOVĘ
Žodžiai ir muzika Paulo Baloche’o

Kiekviena diena atneš
Gyriaus Tau giesmių giesmes.
Ir jos pakils ligi dangaus
Kad šlovintų Tave.

Tave! Tu stiprus, galingas Bokšte,
Tave, mūsų priebėga, Tvirtove,
Tave! Tavo vardui giedam šlovę,
Nes, Viešpatie, išgelbėt gali tik Tu.

Jėzau, meldžiame Tave,
Liek į mūs širdis save.
Duok jėgų gyventi Tau
Ir šlovinti Tave.

Tik Tu! Tu stiprus, galingas Bokšte,
Tik Tu, mūsų priebėga, Tvirtove,
Tik Tu! Tavo vardui giedam šlovę,
Nes Viešpatie, išgelbėt gali tik Tu.

 

 

KOKS JIS NUOSTABUS
Žodžiai ir muzika Chriso Tomlino

Karalius nuostabus,
Didybe apsisiautęs
Tegul žemė džiaugias,
Visa žemė džiaugias
Jis – amžina Šviesa,
Ir traukiasi tamsa,
Ir dreba nuo Jo balso,
Nuo Jo galingo balso


Koks Jis nuostabus,
Mūsų Dievas –
Jis nuostabus
Giedok kartu:
Koks Jis, koks Jis
nuostabus

 

 


Nuo amžių Jis yra,
Virš laiko Jo Ranka
Pradžia ir Pabaiga,
Pradžia ir Pabaiga
Trejybėj vienas Dievas:
Dvasia, Sūnus ir Tėvas
Šventas Judo Liūtas,
Dievo Avinėlis


Koks Jis nuostabus,
Mūsų Dievas –
Jis nuostabus
Giedok kartu:
Koks Jis, koks Jis
nuostabus

Aukščiau visų iškeltas,
Šlovės tik vienas vertas
Širdis giedos:
Koks Jis nuostabus