facebook logo

bsc logoBernardinų socialinių paslaugų centras įkurtas prie Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno. Bernardinų socialinių paslaugų centre veikia Vaikų dienos centras, Priklausomų asmenų dienos centras ir Neįgaliųjų dienos centras. Pagrindiniai centro veiklos tikslai yra vykdyti ir skatinti įvairias socialines programas ir teikti socialines paslaugas.

Vaikų dienos centras

Veiklos tikslas - dirbant su vaiku ir jo šeima, išsaugoti vaiką jo natūralioje aplinkoje - šeimoje, užmegzti pasitikėjimu grįstą ryšį su socialiai izoliuotomis šeimomis, siekiant didesnės jų integracijos į visuomenę;. Centre tikslinių laisvalaikio užimtumo grupių bei individualių užsiėmimų pagalba norima ugdyti rizikos grupėje esančių vaikų socialinius ir gyvenimo įgūdžius, padėti spręsti agresijos, atsiribojimo, nusivylimo bei kitas sudėtingas elgesio bei socialines problemas. Jaukioje Bernardinų bendruomenės namų aplinkoje vaikams ir jų šeimų nariams užtikrintas jaukumas ir saugumas. Vaikams organizuotas dienos užimtumas, teikiama pagalba ruošiant pamokas, suteikiamas dalinis maitinimas, padedami formuoti socialiniai ir higienos įgūdžiai. Vaikų tėvams teikiamos psichologo konsultacijos, organizuojamos terapinės grupės.

Vaikų dienos centro darbo laikas:

Pirmadieniais - penktadieniais 14.00-19.00 val.

Atsakingas asmuo: soc. pedagogė Ina, tel. 8 601 91233


Priklausomų asmenų dienos centras

Veiklos tikslas - pagal centro parengtą metodiką ir socialinės integracijos modelį teikti pagalbą asmenims, priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų. Dienos centrą lanko asmenys, buvę narkomanų reabilitacinese bendruomenėse ir dabar sėkmingai dirbantys, blaiviai gyvenantys. Jiems teikiamos individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos, vyksta „ 12- kos žingsnių“ ir „Atkryčio prevencijos“ užsiėmimai, rengiamos išvykos į kitas narkomanų reabilitacines bendruomenes, organizuojamos psichoterapinės palaikymo grupės, sporto varžybos, šventės.

Priklausomų asmenų dienos centro darbo laikas:

Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais 16.00-20.00 val.

Atsakingas asmuo: Soc. darbuotojas Deimantas, tel. 8 614 25132


Neįgaliųjų dienos centras

Veiklos tikslas- organizuoti dienos užimtumą ir teikti įvairių rūšių socialines paslaugas žmonėms su proto negalia. Pagal centro parengtą darbo metodiką yra organizuojamas pilnas dienos užimtumas, lavinami darbiniai, socialiniai ir buitiniai- savipriežiūros įgūdžiai. Asmenys su proto negalia dalyvauja bendruomenės renginiuose, šventėse. Lavinami jų meniniai gebėjimai: rengiami įvairūs vaidinimai, piešinių bei nuotraukų parodos. Lavinami darbiniai gebėjimai- asmenys gamina įvairius rankdarbius, keramikos dirbinius, atvirukus.

Neįgaliųjų dienos centro darbo laikas:

Pirmadieniais - penktadieniais 9.00-16.00 val.

Atsakingas asmuo: soc. darbuotoja Janina, tel. 8 646 48649

Centro psichologas: Giedrius, tel. 8 616 71062


JEI TURITE LAISVO LAIKO: Bernardinų socialinių paslaugų centre galima turiningai ir įdomiai praleisti laisvalaikį, čia visuomet laukiami savanoriai, socialinio darbo studentai bei Bernardinų bendruomenės nariai, galintys talkininkauti organizuojant laisvalaikio užimtumą, mokymus ir meno būrelius centro lankytojams.

Daugiau informacijos apie Bernardinų socialinį centrą - www.bernardinucentras.lt