facebook logo

Alfa kurso rekolekcijos - nuotolinės

alfa kursas 2017

Š.m. balandžio 3-4 d. tiesiogiai iš Kretingos pranciškonų vienuolyno bus transliuojami rekolekcijų „Šventoji Dvasia ir jos dovanos“ renginiai: šv. Mišios, konferencijos, šlovinimas. Šios rekolekcijos pirmiausia organizuojamos Vilniaus Bernardinų parapijos ALFA kursų dalyviams, tačiau jos yra atviros ir visiems, kurie norėtų jungtis į bendrystę mąstymuose bei maldose.

Skaityti daugiau...

Br. Evaldo Darulio palinkėjimas

br evaldas darulis ofm

Mylimi Bernardinų parapijiečiai,

Džiaugiuosi ir visus jus sveikinu sugrįžus pailsėjusius po vasaros atostogų. Dėkoju parapijos vasaros stovyklos organizatoriams ir broliams už iniciatyvas, kūrybiškumą ir nenuilstamą tarnystę artimui. Dėkoju parapijos vasaros stovyklos dalyviams už kartu praleistą laiką, geriau pažįstant Šventąjį Raštą, šlovinant Viešpatį ir ilsintis gamtoje. Nuoširdi padėka parapijos chorams ir jų vadovams, vasaros metu giedojusiems per šventes.
Linkiu Dievo palaimos parapijos komitetui, ekonominei tarybai, chorų ir grupelių vadovams, vėl pradėjusiems savo darbus. Jūs visi esate neįkainojama parama parapijai ir mums, broliams. Kviečiu naujus mūsų Bernardinų bažnyčios lankytojus aktyviai įsijungti į parapijos gyvenimą bei veiklas.


Tegul visa būna skirta didesnei Viešpaties garbei!


Nuoširdžiai, klebonas br. Evaldas Darulis OFM

 

 

 


Br. Algirdo žodis gavėniai

br algirdas malakauskis ofm MŠv. Antanas Didysis yra pasakęs: „tas, kuris nepatyrė gundymų, negali patekti į dangaus karalystę... be gundymų nei vienas negali būti išgelbėtas“.

Šio pirmojo gavėnios sekmadienio Evangelija mums prabyla apie Jėzaus gundymus.

Skaityti daugiau...

Br. Evaldo Darulio palinkėjimas

br evaldas darulis ofmMieli parapijiečiai,
Vasaros atostogos prabėgo nepastebimai. Ką veikėte, kur buvote – vis vien tai buvo laikas, skirtas savęs pažinimui, susitikimui su Dievu ir kitu žmogumi.
Sveikinu visus, sugrįžusius į bendruomenės darbus. Dėkoju Viešpačiui už Jus, nuoširdžiai tarnaujančius Bernardinų parapijoje įvairiose veiklos srityse. Jūsų „Tikėjimas veikia kartu su darbais, ir darbai atbaigia tikėjimą“ (Jok 2, 22).

Linkiu, kad tarnystės kelias, kuriuo Jus veda Dievas, visada turėtų prasmę ir mokėtumėte priimti iššūkius, sutinkamus jame!

Su meile - brolis Evaldas Darulis OFM

 


L. e. p. klebono br. Arūno Peškaičio OFM kreipmasis - dėl koronaviruso

bernardinu logo 2020

Garbė Jėzui Kristui, mieli parapijiečiai,

Atsižvelgdami į Lietuvos vyskupų konferencijos šiandien priimtus sprendimus https://lvk.lcn.lt/naujienos/,395 mūsų bažnyčia stabdo visas parapijos veiklas.

Šv. Mišios bus aukojamos tik privačiai (t.y. kunigai su intencijomis jas aukos be žmonių).

 

Rytojaus Šv. Mišios dar bus aukojamos bažnyčioje, tačiau bendruomenės nariai, apsisprendę jose nedalyvauti, gali likti namuose, išklausyti Šv. Mišias per radiją ar žiūrėti televizorių ekranuose ir priimti Šv. Komuniją dvasiniu būdu.

 

Tiesioginės transliacijos nuorodos - spausti ČIA. 

 

  • Mūsų bažnyčia lieka atidaryta ir žmonės, norėdami pasimelsti vienumoje, visada galės tai padaryti. 

  • Mūsų kunigai numatytu grafiku (skelbsime mūsų interneto svetainėje) budės bažnyčioje norintiems atlikti išpažintį.

  • Teiksime jau suplanuotus Krikšto bei Santuokos sakramentus (naujų šiuo metu neužrašysime), esant poreikiui atliksime laidojimo apeigas. Minėti sakramentai bei apeigos bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.

Apie atnaujintas Šv. Mišias ir veiklas pranešime, kai tik turėsime informacijos.

 

Vilniaus Šv.Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia karantino metu atidaryta:

Pirmadienį nuo 12 val. iki 18 val.

Antradienį nuo 12 val. iki 18 val.

Trečiadienį nuo 12 val. iki 18 val.

Ketvirtadienį nuo 12 val. iki 18 val.

Penktadienį nuo 9 val. iki 18 val.

Šeštadienį nuo 12 val. iki 18 val.

Sekmadienį nuo 9 val. iki 18 val.

 

 

Likime Kristaus dovanotoje ramybėje. Melskimės vieni už kitus, būkime „pasaulio šviesa“ ir „žemės druska“, kaip moko Evangelija.

 

Br.  Arūnas Peškaitis OFM, laikinai einantis Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebono pareigas

 

 


 

Brolio Evaldo Darulio OFM sveikinimo žodis

br evaldas darulis ofmMieli parapijiečiai,
Kiekvienais metais visa pranciškoniškoji  šeima ir mūsų parapija mini Šventojo Pranciškaus Asyžiečio iškilmę ir Bernardinų bažnyčios titulinius atlaidus. Šis šventimas sustiprina gyvą Pranciškaus atminimą ir atnaujina pranciškonų įsipareigojimą sekti Kristų Neturtėlio iš Asyžiaus pavyzdžiu.

Skaityti daugiau...