facebook logo

Dievo pagarbinimas

GARBĖ DIEVUI – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius.
Amen.

Viešpaties malda - „Tėve mūsų...“

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

Amen.

Apaštalų tikėjimo išpažinimas

TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį,
dangaus ir žemės Sutvėrėją;

ir į Jėzų Kristų,
vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį,
(nusilenkiame) kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios,
gimė iš Mergelės Marijos, (atsitiesiame)
kentėjo prie Poncijaus Piloto,
buvo prikaltas prie kryžiaus,
numiręs ir palaidotas;
nužengė į pragarus;
trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių;
įžengė į dangų,
sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje,
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

Skaityti daugiau: Apaštalų tikėjimo išpažinimas

Vidinio išgydymo malda

Viešpatie Jėzau, kuris atėjai gydyti
sužeistų ir iškankintų širdžių,
meldžiu Tave, išgydyk tas žaizdas,
kurios vargina mano širdį;
ypač prašau Tave išgydyti tai, kas verčia mane nusidėti.
Prašau Tave ateiti į mano gyvenimą,
išgydyti nuo vaikystėje mane sužeidusių
psichinių traumų ir nuo jų paliktų žaizdų,
kurios mane lydėjo visą gyvenimą.

Skaityti daugiau: Vidinio išgydymo malda

Atleidimo malda (Kun. Robertas de Grandis)

Maža knygutė, kurią parašė įsitraukęs į sielos gydymo tarnystę, amerikiečių kunigas charizmatas tėvas Robertas De Grandis. Tai atleidimo malda. Keletas tokių minčių: „Aptardamas sielos gydymo tarnystę, tėvas Robertas pabrėžia maldos veiksmingumą penkiose mūsų gyvenimo srityse: dvasinėje, emocinėje, psichinėje, fizinėje ir komunikacineje. Paprastai dažniausiai savo dėmesį sutelkiame į fizinę sritį, nes ji labiausiai matoma, tad čia greičiausiai galime pastebėti pažangą. Tačiau visos sritys yra tarpusavyje susijusios.

Skaityti daugiau: Atleidimo malda (Kun. Robertas de Grandis)

Strėlinės maldos

Tai yra trumputės maldelės, prie Dievo besiveržiančios širdies šauksmas. Jų tikslas yra sielos vienybė su Dievu.
Šalia ryto ir vakaro maldų, bet kuriuo paros metu, kad ir ką beveiktume, galime žodžiu ar vien mintimis šauktis Dievo tokiomis ir panašiomis maldelėmis:

  • Viešpatie, padėk man! Viešpatie, teįvyksta tavo valia!
  • Mano Jėzau, aš noriu būti visas (­a) tavo! Mano Jėzau, gailestingumo!
  • Švelnioji mano Jėzaus Širdie, padaryk taip, kad aš tave mylėčiau vis labiau ir labiau!

Skaityti daugiau: Strėlinės maldos