facebook logo

Broliai popieziusAntradienio vidudienį popiežius Pranciškus susitiko su dviem šimtais pranciškonų iš viso pasaulio, atvykusių į Romoje vykstančią savo vienuolijos generalinę kapitulą.

 

Tarp jų buvo ir mūsų - Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Astijus Kungys OFM, kuris turėjo galimybę asmeniškai pasisveikinti su popiežiumi.

 

Po susitikimo jis telefonu su broliais dalijosi susitikimo su Šventuoju Tėvu Pranciškumi džiaugsmu.

 

Daugiau informacijos: http://lt.radiovaticana.va/news/2015/05/26/popie%C5%BEius_pranci%C5%A1konams_k%C4%85_rei%C5%A1kia_b%C5%ABti_ma%C5%BEesniaisiais_broliais/1146891