facebook logo

caritas betanijaPastarieji metai parodė ir vis pakartoja: pasaulis – mažas, tad turime vieni kitiems padėti bėdoje.
Atsiliepiant į didžiulio masto tragediją Turkijoje ir Sirijoje bei kasdien augančius žuvusiųjų nuo žemės drebėjimų aukų skaičius palaikykim sunkų laiką išgyvenančius mūsų brolius ir seseris Turkijoje ir Sirijoje malda, o kas galite – ir pinigine auka.


Aukokite į specialiai šiam tikslui skirtą Lietuvos Caritas sąskaitą:

Lietuvos Caritas

LT53 7300 0100 0223 8929

Paskirtis: parama nukentėjusiems