facebook logo

uztarimo 1Parapijoje veikiančios charizminės maldos grupės ,,Viešpaties Balsas Vilnius“ ir ,,Viena Kristuje“, kiekvieną sekmadienį kviečiusios parapijiečius užtarimo maldai, nori pranešti, kad vasaros laikotarpiu mūsų bažnyčioje užtarimo maldos nebus.


Per Sekmines mūsų parapijos maldos grupė "Viena Kristuje" buvo Alytuje, svečiavosi ir tarnavo šv. Kazimiero bažnyčioje ir šv. Angelų Sargų bažnyčioje. Buvo vaisingas ir džiugus bendrystės, maldos ir draugystės laikas.
Sekmadienį maldos grupė yra pakviesta į Kauną, šv Antano parapiją, į atlaidus.

“Tarnausime užtarimo malda, šlovinsim vėliavomis, liudysime apie Viešpaties džiaugsmą. Vasaros kelionės prasideda!”