facebook logo

Andrius Nenenas OFM 200x267J. E. Vilniaus Arkivyskupo Metropolito Gintaro Grušo dekretu br. kun. Andrius Nenėnas OFM paskirtas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonu.

 

Visos Bernardinų bendruomenės vardu nuoširdžiai sveikiname br. Andrių tapus mūsų parapijos klebonu!

Vasario 13 d. 10.30 val. naujasis klebonas aukos šv. Mišias, po kurių parapija nuoširdžiai pasveikins naujai paskirtus ir tarnystę mūsų parapijoje baigusius brolius.