facebook logo

pranciskonai 2022 2Kretingoje vykstančioje kapituloje Mažesniųjų brolių ordinas (pranciškonai) išsirinko savo vyresnįjį. Naujuoju Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministru tapo kun. Evaldas Darulis OFM. Jis pakeis šešerius metus šias pareigas ėjusį kun. Algirdą Malakauskį OFM.


Pranciškonai išsirinko ir br. Evaldo pagalbininkus: viceprovincijolu tapo kun. Andrius Nenėnas OFM, o definitoriais – Tarybos nariais – išrinkti kun. Paulius Bytautas OFM, kun. Andrius Dobrovolskas OFM, kun. Tomas Žymantas OFM ir kun. Alvydas Virbalis OFM.


Sveikiname brolius pranciškonus!