facebook logo

Beta logo

Kviečiame į Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijoje organizuojamą BETA kursą, kuris vyks nuotoliniu būdu š. m. balandžio 14 d. - birželio 2 d.

„Dievas žino, kad negalime prie Jo priartėti be Jo pagalbos. Štai kodėl Jėzus įsteigė sakramentus. Per sakramentą Dievas yra su mumis labai konkrečiai ir mums teikia savo malonę, kuri yra dalyvavimas Jo paties gyvenime“. Popiežius Pranciškus

Kam šis kursas? Tiems, kurie nori gilau susipažinti su katalikų tikėjimo sakramentais bei tiems, kurie išsiilgo bendravimo. Žinia, bendrausime virtualiai, tačiau tai netrukdys susitikti senus draugus, susipažinti su naujais žmonėmis diskutuojant ZOOM grupelėse.

Tad kviečiame visus tikinčiuosius ir ieškančius tikėjimo į 8 susitikimų Beta kursą, kad tiek patyrę, tiek ir pradedantieji geriau pažintų savo tikėjimą ir aiškiau atsakytų sau į klausimą:
KAIP aš tikiu?

Konferencijas ves broliai pranciškonai, kunigai, pasauliečiai.
Kurso susitikimai vyks trečiadieniais, 18:30 val. Pirmasis susitikimas – 2021 m. balandžio 14 d., 18:30 val. ZOOM platformoje.

Dalyviams, norintiems paremti  BETA kursą, būsime dėkingi už laisvanorišką auką (nors įnašas nėra kliūtis dalyvauti kurse):
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija, Swedbank AB a.s. LT30 7300 0101 3343 9118 įrašykite aukos paskirtį “Beta kursas”.

Nuoširdžiai dėkojame iš anksto.

!!! Registracija į 2021 m. BETA kursą baigta. Informacija dalyviams bus atsiųsta el. paštu.

ATEIK!