facebook logo

komunijaNuo Pelenų trečiadienio (vasario 17 d.) laipsniškai atnaujinamas bendruomeninis Eucharistijos šventimas Lietuvos bažnyčiose.

 

Mūsų bažnyčioje, laikantis visų saugumo reikalavimų, šv. Mišiose gali dalyvauti iki 15 tikinčiųjų, kiekvienam užtikrinant ne mažesnį nei 20 kvadratinių metrų plotą ir 2 metrų atstumą tarp žmonių ar šeimų. Jei bažnyčios ar viešos koplyčios erdvė mažesnė – leidžiama dalyvauti tokiam skaičiui tikinčiųjų, kad kiekvienam būtų užtikrintas 20 kvadratinių metrų plotas ir 2 metrų atstumas.

 

Situacija bus reguliariai vertinama, atnaujinami sprendimai bei informuojamos konkrečios parapijos ir bendruomenės, kurių veiklai turės įtakos galimi pakeitimai.

 

Lietuvos vyskupų laiškas gavėniai ir apie palaipsnį grįžimą prie Eucharistijos šventimo su tikinčiaisiais:

 

Vilniaus arkivyskupija | Lietuvos vyskupų laiškas gavėniai ir apie palaipsnį grįžimą prie Eucharistijos šventimo su tikinčiaisiais (vilnensis.lt)