facebook logo

KALĖDAIČIAI
Nuo šio sekmadienio jau galite įsigyti pašventintų kalėdaičių kūčių stalui.


ADVENTO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI
Gruodžio 9 - 11 d. Trinapolyje - Advento rekolekcijos jaunimui su saleziečiu br. kun Oliveriu. Dalyvio auka – 40 Eur., studentams -35 Eur. Registracija: bjcentras.lt


ŠV. MIŠIŲ VERTIMAS Į GESTŲ KALBĄ
Mieli parapijiečiai, nuo spalio 2 d., kiekvieną sekmadienį, 10.30 val. Šv. Mišios bus verčiamos į gestų kalbą. Vertėjos Ernesta ir Paulina padės dalyvauti liturgijoje klausos negalią turintiems žmonėms.


KVIEČIAME MALDAI PRIE ŠVČ. SAKRAMENTO
Kviečiame kiekvieno mėnesio antrąjį trečiadienį, po vakarinių šv. Mišių, 19 val. Trijų Karalių koplyčioje susitikti su Jėzumi Kristumi, kuris lauks visų mūsų Švenčiausiame Sakramente - „Pasilikite manyje, tai ir Aš jumyse pasiliksiu“ (Jn 15, 1–8).


Maloniai kviečiame įsijungti į mūsų parapijoje veikiančias Šv. Rašto skaitovų ir atnašų, Rožinio maldos, Vyrų maldos, Charizminę maldos, Biblijos skaitymo, Dvasinės pagalbos sergantiems onkologine liga ir kitas grupes. Informaciją apie parapijoje veikiančias grupes rasite mūsų internetinėje svetainėje, o taip pat - mūsų parapijos raštinėje.


PARODOS BERNARDINUOSE
Klaido Navicko medžio raižinių ir popieriaus karpinių paroda ,,Mūsų šventieji“.
Paroda veiks iki lapkričio 30 d. Bernardinų bendruomenės centre ( 1 aukštas ).
Vienuolikos Lietuvos dailininkų sąjungos naujų narių darbų paroda. Paroda veiks iki lapkričio 30 d. Bernardinų III a. galerijoje.
Kviečiame apsilankyti!

 
ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO IŠKILMĖ
Gruodžio 8 d., ketvirtadienį, 18.00 val. šv. Mišios ir Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo paveikslo Bernardinų bažnyčios šoniniame altoriuje pašventinimas. Paveikslas papuoštas naujais apkaustais (autorė Asta Šimkevičienė). Po to - pabendravimas, kuklios vaišės.


BERNARDINUOSE GIEDOS SVEČIAI
Lapkričio 27 d. 17 val. šv. Mišiose mūsų bažnyčioje giedos svečiai - senosios sakralinės muzikos ansamblis ,,Giesmių tarnai“. Po šv.Mišių kviečiame paklausyti trumpo svečių koncerto.


SEKMADIENIO SRIUBA
Kiekvieną sekmadienį po po 10.30 Šv. Mišių laukiame mūsų vidiniame kiemelyje, kur galėsite paragauti karštos sriubos. Sriubą ant laužo ruoš ir save pristatys parapijoje veikiančios grupelės.Kviečiame grupeles aktyviai įsijungti, pranešti Titui (tel.: 8 650 74189) apie savo norą gaminti, o parapijiečius ragauti su meile išvirtos sriubos. Skanaus!


VILNIAUS PRANCIŠKONIŠKAS JAUNIMAS KVIEČIA
Kviečiame jaunimą susitikti kiekvieną trečiadienį 18 val. Šv. Mišiose Bernardinuose. Po jų - susitikimas jaunimo rūsyje. Klausimams: +370 678 75408, Paulina.


KVIEČIAME KARTU RENGTI PARODAS
Mieli parapijiečiai, Bernardinų bendruomenės centre yra rengiamos fotografijos, tapybos bei kitų vizualiųjų menų parodos. Kviečiame ir jus įsitraukti organizuojant tokias parodas bei eksponuoti savo darbus. Dėl parodų tvarkaraščio ir galimybių prašome kreiptis telefonu +37065074189 (Titas).


PARAPIJOS BIBLIOTEKA
Primename, kad Bernardinų Bendruomenės centre, Šv. Klaros salytėje įsikūrusi parapijos biblioteka.
Laukiame Jūsų kiekvieną sekmadienį nuo 16 val. iki 16.45 val.
Norintys ateiti kitu laiku skambinkite Jūratei tel. +37065244356. Iki pasimatymo bibliotekoje.