facebook logo

VELYKINĖ IŠPAŽINTIS
Mieli parapijiečiai, šio sekmadienio vakare baigiasi liturginis Velykų laikas. Primename tikintiesiems, kad katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir šv. Komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki Šv. Petro ir Pauliaus šventės - birželio 29 d.


INFORMACIJA DĖL ŠV. MIŠIŲ VERTIMO Į GESTŲ KALBĄ
Mieli parapijiečiai, norime pranešti, kad sekmadieniais, birželio mėnesį 13.00 val. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje nebus verčiamos į gestų kalbą. Apie kitus vasaros mėnesius pranešime vėliau.


KVIEČIAME MALDAI PRIE ŠVČ. SAKRAMENTO
Kviečiame kiekvieno mėnesio antrąjį trečiadienį, po vakarinių šv. Mišių, 19 val. Trijų Karalių koplyčioje susitikti su Jėzumi Kristumi, kuris lauks visų mūsų Švenčiausiame Sakramente - „Pasilikite manyje, tai ir Aš jumyse pasiliksiu“ (Jn 15, 1–8).


SUNEŠTINĖS VAIŠĖS BAŽNYČIOS KIEMELYJE
Kiekvieną birželio mėnesio sekmadienį po 10.30 val. šv. Mišių visi susirinkime bažnyčios vidiniame kiemelyje. Bendrausime, vaišinsimės karšta sriuba, arbata ir pačių atsineštomis vaišėmis.

 
ŠVIESA SPINDI NAKTYJE | KULTŪROS NAKTIS'22
BIRŽELIO 17 D., PENKTADIENĮ, 19.30 Bernardinuose, Maironio g. 10, Vilnius. Šlovinimo, padėkos ir maldos vakaras. Drauge su grupėmis Ichthus, Vėtra, Natus ir LJD choru. Kviečiame užsukti visus norinčius, taip paminint Bernardinų jaunimo centro ir grupės Ichthus 15 metų gimtadienius. Rengėjas: Bernardinų jaunimo centras.


KVIEČIAME KARTU RENGTI PARODAS
Mieli parapijiečiai, Bernardinų bendruomenės centre yra rengiamos fotografijos, tapybos bei kitų vizualiųjų menų parodos. Kviečiame ir jus įsitraukti organizuojant tokias parodas bei eksponuoti savo darbus. Dėl parodų tvarkaraščio ir galimybių prašome kreiptis telefonu +37065074189 (Titas).


 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA KVIEČIA Į VASAROS STOVYKLAS
Kviečiame dalyvauti Vilniaus arkivyskupijoje veikiančių bendruomenių, judėjimų ir organizacijų vasaros stovyklose.
Informaciją apie stovyklas rasite internetnėje svetainėje: vilnensis.lt