facebook logo

1K 2019

Kaip visi žinome, esant karantino sąlygoms suaugusieji, kurie visus metus ruošėsi įkrikščioninimo sakramentams, Didžiosios savaitės metu negalėjo jų priimti. Kitą sekmadienį, gegužės 24 d. 10.30 val. šv. Mišių metu suaugusieji priims I Komunijos sakramentą.

Vaikų grupių Pirmos Komunijos ir Suaugusiųjų bei jaunuolių Sutvirtinimo sakramentų teikimų šventės kol kas yra atidėtos. Laukiame vyskupo leidimo jas organizuoti ir labai tikimės, kad šventės įvyks šią vasarą.

Dėl kylančių klausimų kreipkitės tel. +37061696929, Violeta.