facebook logo

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA

Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT30 7300 0101 3343 9118
Bankas SWEDBANK AB
Įm. kodas 192051599

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį:

- Šildymo fondui;

Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir geradariams. Telaimina Jus Dievas.