facebook logo

Definitoriais 2019-2022 m. kadencijai tapo br. Paulius Saulius Bytautas OFM, br. Astijus Kungys OFM, br. Gediminas Numgaudis OFM ir br. Evaldas Darulis OFM.

Sausio 21-25 d. provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM ir provincijos vikaras br. Andrius Nenėnas OFM su definitorių komanda posėdžiaus Kryžių kalno vienuolyne, kur atsižvelgdami į provincijos prioritetus ir pastoracijos poreikius perskirstys brolių tarnystes.

 

ofm lt