facebook logo

kazys almenasGyvenimas - tai kekė vyšnių...
Lygiai prieš pusę amžiaus Čikagoje Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo išleisto apsakymų rinkinio pavadinimo žodžiais dabar norisi pavadinti nekrologą. 2017-ųjų spalio 7 dienos šviesa nebepažadino didelio mokslo pasaulio žmogaus, nenuilstančio rašytojo ir Santaros-Šviesos sąjūdžio veiklaus dalyvio Kazio Almeno (1935–2017). Baltimorės universiteto branduolinės fizikos profesorius emeritas, Vytauto Didžiojo universiteto Atkuriamojo senato narys ir doctor honoris causa, Lietuvos nacionalinės mokslo premijos laureatas, kelių dešimčių romanų ir istorinių apysakų rašytojas, puikių travelogų bei poleminių publicistikos straipsnių, vertusių lietuvišką auditoriją kritiškai mąstyti tiek diasporoje iki 1990-jų, tiek į nepriklausomų valstybių gretą sugrįžusioje Lietuvoje – tai yra svarbiausi ypatingos kompozicijos asmenybės bruožai.


Kazys Almenas ne tik savo mokslo pasiekimais ar knygomis gan anksti įsirašė į nepriklausomų lietuvių būrį. Jis savo gyvensena nuo judrios jaunumės tapo savita legenda tiems išeivijos lietuviams, kuriuos Vytautas Kavolis pavadino nužemintųjų generacija. Žaižaruojantis kūrybingumas derėjo su galvojančiu aktyvizmu, o bitnikiškas nonkonformizmas – su jautriu lietuviškos bendrumos bei patriotinio įsipareigojimo pajautimu. Nuotykių kupinas drąsaus nenuoramos gyvenimas tarsi įrodinėjo Santaros-Šviesos aplinkoje tvyrančią Vytauto Kavolio moralizuojančią nuostatą: turime suvokti, kad mūsų lietuviškumas netrukdo būti pačiu didžiausiu žmogumi…


Egidijus Aleksandravičius
Bernardinai.lt