facebook logo

Pasninko deze 200pxMūsų parapijoje gavėnios metu vyks akcija „Pasninko dėžė“. Penktadieniais esame kviečiami maldai ir pasninkui. O sekmadienį ateidami švęsti Eucharistijos, atneškime negendančio maisto produktų į pasninko dėžę, kuri stovės netoli įėjimo į bažnyčią.

Šie maisto produktai bus skirti Bernardinų socialiniam centrui ir Caritas valgyklai "Betanija".

Kviečiame visas šeimas į šią gavėnios mokyklą, kad šis laikas būtų Malonės metas ir pagalba ruošiantis Prisikėlimo slėpinio šventimui.