facebook logo

Pasninko deze 200pxArtėjant gavėnios laikotarpiui, kviečiame jungtis į kasmetinę Vilniaus arkivyskupijos Carito inicijuojamą „Pasninko dėžės“ akciją.

 

Parapijos tikinčiuosius, kurie gavėnios laiku malda, pasninku ir išmalda artinasi prie šv. Velykų slėpinio, kviečiame aukoti, dalintis negendančiais maisto produktais taip padedant stokojantiems.

Šie maisto produktai bus skirti Vilniaus Arkivyskupijos Carito socialinės pagalbos ir integracijos centrui „Betanija“, kuris 5 dienas per savaitę maitina ir suteikia maisto lauknešėlius daugiau nei 250 asmenų per dieną.

 


Pasninko dėžę pamatysite iš karto įėję pro pagrindinį įėjimą į bažnyčią.