facebook logo

Rolandas Taucius OFMŠventojo Pranciškaus Asyžiečio minėjimo išvakarėse į kunigus buvo įšventintas brolis pranciškonas Rolandas Taučius OFM. Jis baigęs Kauno kunigų seminariją, tad į jo šventimus atvyko ir buvę kurso draugai kunigai, o iškilmingame Eucharistijos šventime asistavo Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Kauno arkivyskupui Lionginui Virbalui SJ ši diena taip pat ypatinga – br. Rolandas yra pirmasis jo pašventintas kunigas. Kunigo Rolando pasveikinti ir drauge dėkoti už kunigystės šventimų dovaną susirinko gausus būrys bičiulių ir giminių bei brolių pranciškonų iš visos Lietuvos.


Vienas iš savo primicijinių mišių br. Rolandas Taučius atvyks aukoti ir į Vilniaus Bernardinus.

 

Kauno kunigų seminarijos nuotrauka