facebook logo

Ikrikscioninimas suaugusiuju

Suaugusiųjų pasirengimas Krikštui, Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams prasidės spalio mėnesį.

Registracija į užsiėmimus vyks spalio 15 d., 14 val. Bernardinų bažnyčioje.

Paskaitos vyks antrą ir ketvirtą mėnesio sekmadieniais, 14 val.

Suaugusius įkrikščioninimo sakramentams ruoš br. Arūnas Peškaitis OFM.