facebook logo

Ikrikscioninimas suaugusiuju

Suaugusieji (nuo 18 m.) pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams bus registruojami sekmadienį, spalio 11 d., 12 val. bažnyčioje. Registruos ir užsiėmimus ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.


Taip pat renkama kalbančiųjų anglų kalba grupė.


Suaugusius, pageidaujančius ruoštis įkrikščioninimo sakramentams anglų kalba, kviečiame kreiptis į parapijos kleboną br.Evaldą Darulį, tel.: 8 615 79796