facebook logo

Ikrikscioninimas suaugusiuju

Suaugusieji (nuo 18 m.), kurie dar nespėjo užsiregistruoti pasiruošimui Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, kviečiami atvykti spalio 25 d., 14 val. į Bernardinų bažnyčią.
Registruos ir užsiėmimus ves br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.

 

Užsiėmimai vyks II-ąjį ir IV-ąjį mėnesio sekmadieniais 14 val. bažnyčioje.


Taip pat renkama kalbančiųjų anglų kalba grupė


Suaugusius, pageidaujančius ruoštis įkrikščioninimo sakramentams anglų kalba, kviečiame kreiptis į parapijos kleboną br.Evaldą Darulį, tel.: 8 615 79796