facebook logo

BBC posedis 1 MBernardinų bendruomenės centre (BBC) jau vyksta gyvenimas - birželio 17 d. vyko Pašvęstojo gyvenimo metų darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo vysk. Arūnas Poniškaitis, vysk. pranciškonas Linas Vodopjanovas OFM, įvairių vienuolijų atstovai ir mūsų parapijiečiai.


Rengiama „Vienuolių palapinių šventė“, kuri vyks rugpjūčio 29 dieną Vilniuje, Bernardinų sode, į ją kviečiami VISI!