facebook logo

br evaldas darulis ofm

Mylimi Bernardinų parapijiečiai,

Džiaugiuosi ir visus jus sveikinu sugrįžus pailsėjusius po vasaros atostogų. Dėkoju parapijos vasaros stovyklos organizatoriams ir broliams už iniciatyvas, kūrybiškumą ir nenuilstamą tarnystę artimui. Dėkoju parapijos vasaros stovyklos dalyviams už kartu praleistą laiką, geriau pažįstant Šventąjį Raštą, šlovinant Viešpatį ir ilsintis gamtoje. Nuoširdi padėka parapijos chorams ir jų vadovams, vasaros metu giedojusiems per šventes.
Linkiu Dievo palaimos parapijos komitetui, ekonominei tarybai, chorų ir grupelių vadovams, vėl pradėjusiems savo darbus. Jūs visi esate neįkainojama parama parapijai ir mums, broliams. Kviečiu naujus mūsų Bernardinų bažnyčios lankytojus aktyviai įsijungti į parapijos gyvenimą bei veiklas.


Tegul visa būna skirta didesnei Viešpaties garbei!


Nuoširdžiai, klebonas br. Evaldas Darulis OFM