facebook logo

br evaldas darulis ofmMieli parapijiečiai,
Kiekvienais metais visa pranciškoniškoji  šeima ir mūsų parapija mini Šventojo Pranciškaus Asyžiečio iškilmę ir Bernardinų bažnyčios titulinius atlaidus. Šis šventimas sustiprina gyvą Pranciškaus atminimą ir atnaujina pranciškonų įsipareigojimą sekti Kristų Neturtėlio iš Asyžiaus pavyzdžiu.

 

„Kiekvienas, kuris supranta, kiek daug Šv. Pranciškus davė, bet nesugeba to pilnai išreikšti, gali geriau suvokti tą bejėgystę, kurią išgyveno pats šventasis ir kuriai jis turi būti skolingas bent jau pusę savo jėgos. Jis jautė Dievui ne tik didžiulį dėkingumą, bet ir nepanaikinamą skolą, kuri įkvepia daryti vis daugiau ir nuolat pripažinti, kad iš esmės dar nieko nepadarėme. Žvelgdami į šv. Pranciškų, mes galime bent iš dalies suprasti tą begalinį dėkingumą už stebuklų liūtį, už kurią nėra kuo atsilyginti, ir kartu turime pripažinti, jog ir mes neturime kuo atsilyginti pačiam šv. Pranciškui, neturime nieko, išskyrus trumpas savo gyvenimo žvakes, kurios taip greitai ištirpsta Viešpaties šventovėje“ (G. K. Čestertonas).

 


Sveikinu jus visus su Šventojo Pranciškaus iškilme ir Bernardinų  bažnyčios tituline švente ir kviečiu dalyvauti atlaidų programos renginiuose! Tegul Serafiškojo Tėvo Pranciškaus  skelbta  bendrystė ir pagarbi  Viešpaties  meilė visuomet būna mūsų tobulo džiaugsmo šaltiniu!


Jūsų brolis Evaldas Darulis OFM