facebook logo

br algirdas malakauskis ofm MŠv. Antanas Didysis yra pasakęs: „tas, kuris nepatyrė gundymų, negali patekti į dangaus karalystę... be gundymų nei vienas negali būti išgelbėtas“.

Šio pirmojo gavėnios sekmadienio Evangelija mums prabyla apie Jėzaus gundymus.Kiekvienas žmogus, žengiantis tikėjimo keliu, neišvengiamai susidurs su piktojo gundymais. Jėzus mums šiandien yra atsakymas ir stiprybė, kaip privalu atsilaikyti prieš piktojo gudrybes. Tikrasis maistas, maitinantis žmogų, yra daugiau nei vien paprasta duona.

Žmogus pašauktas maitinti savo dvasią Dievo Žodžiu, o ne vien tik plušėti dėl duonos, kuri maitina kūną. Evangelija pamaitintas žmogus neišvengiamai dalinsis su artimu ir žemiškosiomis gėrybėmis. Pasaulio dvasia mus skatina varžytis dėl galios ir dominuoti, o Jėzus – nusilenkti, nusižeminti ir tarnauti Dievui nuoširdžiai, nesavanaudiškai pagelbstint vienas kitam.

Ir tas, kuris sugeba žvelgti tikėjimo akimis, nesivaikydamas vien tik regimų stebuklų, atras Dievo meilės apraiškas kiekviename žmoguje ir kiekviename gyvenimo įvykyje bei pats sugebės mylėti.


Tebūnie ši gavėnia kiekvienam iš mūsų Bernardinuose tikėjimo, nuolankumo ir meilės kelionė pirmyn.

 

Br. Algirdas Malakauskis OFM