facebook logo

Evaldas Darulis OFM J E Gintaras Grusas Algirdas Malakauskis OFMVasario 3 d., J. E. Vilniaus Arkivyskupo Metropolito Gintaro Grušo dekretu br. Evaldas Darulis OFM buvo paskirtas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonu. Br. Evaldas klebono pareigas pradės eiti vasario 18 d., kai dalyvaujant Vilniaus arkivyskupijos kurijos atstovui formaliai perims vadovavimą parapijai.

Visos Bernardinų bendruomenės vardu nuoširdžiai sveikiname br. Evaldą tapus mūsų parapijos klebonu!

Vasario 21 d. 10.30 val. naujasis klebonas aukos šv. Mišias, kurių metu parapija atsisveikins ir nuoširdžiai padėkos buvusiam klebonui br. Algirdui Malakauskiui OFM, vikarams br. Tomui Žymantui OFM, išvykstančiam į Kretingą, ir br. Juozapui Marijai, išvykstančiam į Kauną.


Taip pat pasitiksime iš Pakutuvėnų į Vilnių sugrįžtantį br. Andrių Nenėną, kuris eis parapijos vikaro, Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno gvardijono ir viceprovincijolo bei provincijos sekretoriaus pareigas, bei naująjį vikarą br. Rolandą Taučių, kuris atvyksta iš Kauno Šv. Jurgio vienuolyno.