facebook logo

Br Algirdas Malakauskis OFM 02Šiandien Bažnyčia su Kristaus kančios istorija įžengia į Didžiąją Savaitę. Neįmanoma likti abejingam klausant šios kraupios istorijos. Nejučia klausiame: kam, kodėl Kristus turėjo tiek kentėti, numirti, argi nebuvo galima paprasčiau? Kam tokia auka?

Neišvengiamai gyvenime kiekvienas susiduriame su savo asmenine Kalvarija. Nejučia taip pat klausiame: kodėl Viešpatie, kodėl man, mano šeimai, mano artimiesiems? Nuo savo asmeninės Kalvarijos pabėgti neįmanoma, ją privalu praeiti. Kristaus kančia kiekvienai žmonių kartai yra atsivertimo, stiprybės, paguodos šaltinis.

Šio Sekmadienio Dievo Žodis mums pateikia vieną iš įstabiausių visos Evangelijos ištraukų - Kristaus agonijos ant kryžiaus akimirką įvyksta šimtininko atsivertimas. "Šimtininkas, matydamas, kas buvo įvykę, pradėjo garbinti Dievą ir tarė: „Iš tiesų šitas žmogus buvo teisusis!“. Šimtininką, romėną, pagonį karį Kristaus mirtis sukrečia. Kalvarijoje, stovint po kryžiumi įvyksta jo gyvenimo transformacija - mirštantis Dievas jį perveria - karys atsiverčia, garbina Viešpatį.

Šiandien melskime malonės, kad eidami savo gyvenimo Kalvariją, kaip pagonis šimtininkas taip pat būtume sukrėsti, atsiverstume, kad tą gyvenimo valandą, kada bus sunkiausia galėtume sušukti - Jėzau, tu Dievo Sūnus, tu mano gyvenimo Viešpats.

 Br. Algirdas Malakauskis OFM