facebook logo

Br Evaldas Darulis OFM IMG 0168Sveikinu visus sugrįžus po vasaros atostogų! Sveikinu su naujų mokslo metų pradžia studentus ir moksleivius! Nuoširdžiausią padėką skiriu tiems, kas talkinote bažnyčioje ir parapijoje vasaros metu. Jūsų pagalba mums, broliams, nepaprastai svarbi ir neįkainojama. Džiaugiuosi, kad vėl kartu galėsime melstis, bendrauti ir dirbti įvairiose parapijos veiklose.

 

Linkiu Dievo palaimos parapijos komitetui, taryboms, chorų ir grupelių vadovams ypač reikalingose bendruomenei tarnystėse.

Tegul Šventoji Dvasia visuomet būna mūsų patarėja ir mokytoja! Labai kviečiu ir naujus mūsų Bernardinų bažnyčios lankytojus įsijunti į parapijos gyvenimą bei veiklas.

Teįkvepia Viešpats Jumyse gėrio, tiesos, išminties, taikos, ramybės, maldos, šlovinimo ir meilės dvasią!


Su meile, brolis klebonas Evaldas Darulis OFM