facebook logo facebook logo

Atgaila.jpg„Jis vadinamas Atsivertimo sakramentu, nes sakramentiniu būdu įvykdo Jėzaus raginimą atsiversti, atveria kelią sugrįžti pas Tėvą, nuo kurio buvo nutolta per nuodėmę.
Jis vadinamas Atgailos sakramentu, nes nusidėjusiam krikščioniui nurodo asmenį ir bažnytinį kelią atsiversti, gailėtis ir atsilyginti.
Jis vadinamas Išpažinties sakramentu, nes esminis jo elementas yra prisipažinimas – nuodėmių išpažinimas kunigui.
Giliąja prasme šis sakramentas yra taip pat Dievo šventumo ir Jo gailestingumo žmogui nusidėjėliui „išpažinimas“, pripažinimas ir pašlovinimas.

Jis vadinamas Atleidimo sakramentu, nes kunigo sakramentiniu nuodėmių atleidimu Dievas penitentui suteikia „atleidimą ir ramybę“.
Jis vadinamas ir Susitaikinimo sakramentu, nes nusidėjėliui dovanoja sutaikinančią Dievo meilę: „Susitaikykite su Dievu!“ (2 Kor 5, 20). Kas gyvena gailestinga Dievo meile, tas yra pasirengęs atsiliepti į Viešpaties raginimą: „Eik pirmiau susitaikinti su broliu“ (Mt 5,24).“

Katalikų Bažnyčios Katekizmas 1423 -1424Mūsų parapijoje Susitaikinimo sakramentas teikiamas

Penktadienį  8.30 – 9.00 val. ir 17.00 – 17.45 val.

Šeštadienį  17.30 – 18.00 val.

Sekmadienį 10.00 – 10.30 val. ir 16.30 – 17.00 val.

Kitomis dienomis – susitarus su kunigu arba po šv. Mišių užėjus į zakristiją.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.