facebook logo facebook logo

2 proc paramaNuoširdžiai dėkojame visiems mus parėmusiems 2% savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Dėkojame, kad esate su mumis. Kviečiame ir šiemet prisidėti prie mūsų bendrų namų – Vilniaus pranciškonų Bernardinų vienuolyno ir parapijos – misijos. Tai galite padaryti pasinaudojant įstatymo suteikta teise dalį (iki 2%) sumokėto GPM skirti Vilniaus Bernardinams.


Kaip pervesti 2 proc. pajamų mokesčio?
Paramą galite pervesti užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą FR0512 v.3, šiais būdais:

  • Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu deklaravimas.vmi.lt;
  • Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;
  • Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu į VMI Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai.

 

Prašymo blankus (forma FR0512 v.3) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose arba teritoriniuose jų skyriuose. Taip pat juos rasite mūsų bažnyčioje ant stalelio. Formos FR0512 v.3 pildymo instrukciją galite atsisiųsti čia.


Prašymus galite teikti iki š.m. gegužės 1 d.: Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

  • Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2
  • Gavėjo identifikacinis numeris (kodas), E2 laukelis formoje – 192095229


Pastaba: nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje įrašant paramos laikotarpio pabaigos metus. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai).

 

Norėtume būti kartu rūpesčiuose ir džiaugsmuose, pamaldose ir kasdienybėje.
Telaimina Jus Dievas!