facebook logo facebook logo


slovinimo vakaraiVilniaus Bernardinų parapija kviečia į Atvirą maldos ir šlovinimo vakarą Bernardinų bažnyčioje Trijų Karalių koplyčioje "Šlovink Viešpatį, mano siela!"


Rugsėjo 28 d. po 18 val. šv. Mišių Adoracija bei užtarimo malda. Šlovins Artūras Chalikovas!

Adoracija bei užtarimo malda.

 

„Šlovink Viešpatį, mano siela ir visa, kas manyje, tešlovina jo šventąjį vardą! Šlovink Viešpatį, mano siela, ir nepamiršk, koks jis geras! Jis atleidžia visas tavo nuodėmes ir išgydo visas tavo ligas“ /Ps 103, 1-3/

Visa šlovinimo maldos esmė atsispindi šv. Augustino paraginime:

„Tegu gieda jūsų balsas, tegu gieda jūsų gyvenimas, tegu gieda jūsų darbai"
„Kas gieda, dvigubai meldžiasi“ (Šv. Augustinas)

Daugiau informacijos:

Gintarija, tel. +370 686 73408,

Sonata, tel. +370 610 06611.

 

Slovinimas 08 31 900