facebook logo facebook logo

br evaldas darulis ofmBrangieji,

Džiugu Jus matyti sugrįžusius po vasaros atostogų į mūsų, Bernardinų, parapijos veiklas ir tarnystes. Mums, broliams, Jūs visi esate neįkainojama parama ir pagalba. Suvienyti Viešpaties dvasios galime dar labiau patirti bendruomeninį džiaugsmą ir bičiulystę. Dėkoju organizatoriams už parapijos vasaros stovyklą, kupiną Dievo artumos, bendrystės ir patirčių. Dėkoju parapijos chorams, kurie vasaros metu giedojo per šventes. Taip pat dėkoju parapijos vaikams, dalyvavusiems sporto stovykloje. Mes tikime, kad Dievas yra visur, todėl atliekame visus darbus šlovindami Jo gailestingumą (Šv. Klemensas Aleksandrietis). Tad kiekvieną akimirka, kad ir kur būtume ar ką veiktume, esame susivieniję su Dievu.


Linkiu Dievo palaimos parapijos komitetui, ekonominei tarybai, chorų ir grupelių vadovams, vėl pradėjusiems darbus. Kviečiu naujus mūsų Bernardinų bažnyčios lankytojus įsijunti į parapijos gyvenimą ir jos veiklas.


Tegul visa tai tarnauja didesnei Dievo garbei!

 

Jus mylintis brolis Evaldas Darulis OFM