facebook logo facebook logo

br evaldas darulis ofmBrangūs parapijiečiai,
Sveikinu sugrįžus po vasaros atostogų. Mums, broliams, Jūs visi esate labai brangūs. Džiaugiuosi, kad kartu galime melstis, bendrauti ir dirbti įvairiose parapijos veiklose. Dėkoju už puikiai ir kūrybingai parengtą parapijos vasaros stovyklą jos organizatoriams bei broliui Andriui Nenėnui. Džiugu, kad stovykloje Dievo kūrinijos prieglobstyje parapijos žmonės galėjo studijuoti Šventąjį Raštą, susipažinti su šventojo Pauliaus raštų lobynais, šlovinti Viešpatį, pabūti kartu ir pailsėti.
Vasara baigėsi, prasideda darbai ir veiklos parapijoje. Linkiu Dievo palaimos parapijos komitetui, taryboms, chorų ir grupelių vadovams jų svarbiose tarnystėse. Labai kviečiu ir naujus mūsų Bernardinų bažnyčios lankytojus įsijunti į parapijos gyvenimą, jos veiklas.
Tegul Dievo Tėvo meilė būna stipriai juntama Jūsųgyvenime, o Jėzus ir geroji naujiena tampa Jums priimtiniausiu, džiaugsmingu ir teisiu kasdienos pavyzdžiu. Tegul Šventoji Dvasia atskleidžia Jūsų dovanas, kurių dėka puoselėjate gėrio, grožio, tiesos, taikos, ramybės, maldos,šlovinimo bei meilės daigus Jus supančiame pasaulyje.


Su meile - brolis Evaldas Darulis OFM