facebook logo facebook logo

Br. Evaldo Darulio palinkėjimas

br evaldas darulis ofmBrangūs parapijiečiai,
Sveikinu sugrįžus po vasaros atostogų. Mums, broliams, Jūs visi esate labai brangūs. Džiaugiuosi, kad kartu galime melstis, bendrauti ir dirbti įvairiose parapijos veiklose. Dėkoju už puikiai ir kūrybingai parengtą parapijos vasaros stovyklą jos organizatoriams bei broliui Andriui Nenėnui. Džiugu, kad stovykloje Dievo kūrinijos prieglobstyje parapijos žmonės galėjo studijuoti Šventąjį Raštą, susipažinti su šventojo Pauliaus raštų lobynais, šlovinti Viešpatį, pabūti kartu ir pailsėti.
Vasara baigėsi, prasideda darbai ir veiklos parapijoje. Linkiu Dievo palaimos parapijos komitetui, taryboms, chorų ir grupelių vadovams jų svarbiose tarnystėse. Labai kviečiu ir naujus mūsų Bernardinų bažnyčios lankytojus įsijunti į parapijos gyvenimą, jos veiklas.
Tegul Dievo Tėvo meilė būna stipriai juntama Jūsųgyvenime, o Jėzus ir geroji naujiena tampa Jums priimtiniausiu, džiaugsmingu ir teisiu kasdienos pavyzdžiu. Tegul Šventoji Dvasia atskleidžia Jūsų dovanas, kurių dėka puoselėjate gėrio, grožio, tiesos, taikos, ramybės, maldos,šlovinimo bei meilės daigus Jus supančiame pasaulyje.


Su meile - brolis Evaldas Darulis OFM

 


Br. Algirdo žodis gavėniai

br algirdas malakauskis ofm MŠv. Antanas Didysis yra pasakęs: „tas, kuris nepatyrė gundymų, negali patekti į dangaus karalystę... be gundymų nei vienas negali būti išgelbėtas“.

Šio pirmojo gavėnios sekmadienio Evangelija mums prabyla apie Jėzaus gundymus.

Skaityti daugiau...

Br. Evaldo Darulio palinkėjimas

br evaldas darulis ofmMieli parapijiečiai,
Vasaros atostogos prabėgo nepastebimai. Ką veikėte, kur buvote – vis vien tai buvo laikas, skirtas savęs pažinimui, susitikimui su Dievu ir kitu žmogumi.
Sveikinu visus, sugrįžusius į bendruomenės darbus. Dėkoju Viešpačiui už Jus, nuoširdžiai tarnaujančius Bernardinų parapijoje įvairiose veiklos srityse. Jūsų „Tikėjimas veikia kartu su darbais, ir darbai atbaigia tikėjimą“ (Jok 2, 22).

Linkiu, kad tarnystės kelias, kuriuo Jus veda Dievas, visada turėtų prasmę ir mokėtumėte priimti iššūkius, sutinkamus jame!

Su meile - brolis Evaldas Darulis OFM

 


Brolio Evaldo Darulio OFM sveikinimo žodis

br evaldas darulis ofmMieli parapijiečiai,
Kiekvienais metais visa pranciškoniškoji  šeima ir mūsų parapija mini Šventojo Pranciškaus Asyžiečio iškilmę ir Bernardinų bažnyčios titulinius atlaidus. Šis šventimas sustiprina gyvą Pranciškaus atminimą ir atnaujina pranciškonų įsipareigojimą sekti Kristų Neturtėlio iš Asyžiaus pavyzdžiu.

Skaityti daugiau...