facebook logo facebook logo

Br. Evaldo Darulio palinkėjimas

br evaldas darulis ofm

Mylimi parapijiečiai,


Mes, broliai, nuolat jaučiame Jūsų palaikymą ir pagalbą. Dėkoju, kad dosniai dalijotės savo laiku įvairiuose parapijos darbuose. Poilsis – ypatinga Dievo artumos akimirka. Jėzus apaštalus ragino: „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite” (Mk 6,30). Tegul vasaros atostogos būna asmeninio atokvėpio ir dvasinio augimo laikas Jums ir Jūsų artimiesiems!
Linkiu Viešpaties palaimos ir įspūdingų atostogų.
Laukiu sugrįžtant!

 

Nuoširdžiai, klebonas br. Evaldas Darulis OFM

 

 


Br. Algirdo žodis gavėniai

br algirdas malakauskis ofm MŠv. Antanas Didysis yra pasakęs: „tas, kuris nepatyrė gundymų, negali patekti į dangaus karalystę... be gundymų nei vienas negali būti išgelbėtas“.

Šio pirmojo gavėnios sekmadienio Evangelija mums prabyla apie Jėzaus gundymus.

Skaityti daugiau...

Br. Evaldo Darulio palinkėjimas

br evaldas darulis ofmMieli parapijiečiai,
Vasaros atostogos prabėgo nepastebimai. Ką veikėte, kur buvote – vis vien tai buvo laikas, skirtas savęs pažinimui, susitikimui su Dievu ir kitu žmogumi.
Sveikinu visus, sugrįžusius į bendruomenės darbus. Dėkoju Viešpačiui už Jus, nuoširdžiai tarnaujančius Bernardinų parapijoje įvairiose veiklos srityse. Jūsų „Tikėjimas veikia kartu su darbais, ir darbai atbaigia tikėjimą“ (Jok 2, 22).

Linkiu, kad tarnystės kelias, kuriuo Jus veda Dievas, visada turėtų prasmę ir mokėtumėte priimti iššūkius, sutinkamus jame!

Su meile - brolis Evaldas Darulis OFM

 


Brolio Evaldo Darulio OFM sveikinimo žodis

br evaldas darulis ofmMieli parapijiečiai,
Kiekvienais metais visa pranciškoniškoji  šeima ir mūsų parapija mini Šventojo Pranciškaus Asyžiečio iškilmę ir Bernardinų bažnyčios titulinius atlaidus. Šis šventimas sustiprina gyvą Pranciškaus atminimą ir atnaujina pranciškonų įsipareigojimą sekti Kristų Neturtėlio iš Asyžiaus pavyzdžiu.

Skaityti daugiau...