facebook logo facebook logo

gavenia 111


Balandžio 14 d. VERBŲ SEKMADIENIS. Šv. Mišios – 9 val.(anglų k.), 10.30, 13 ir 17 val.
Balandžio 18 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS. Paskutinės Vakarienės šv. Mišios –18 val.
Balandžio 19 d. DIDYSIS PENKTADIENIS. Giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai – 15 val.
Kristaus Kančios pamaldos –18 val.
Balandžio 20 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. Velyknakčio šv. Mišios – 21 val.
Balandžio 21 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS. Šv. Mišios – 9 val.(anglų k.),10.30, 13 ir 17 val.
Balandžio 22 d VELYKŲ ANTROJI DIENA. Šv. Mišios – 10.30 ir 17 val.
Balandžio 28 d. ATVELYKIS. Šv. Mišios – 9 val.(anglų k.),10.30, 13 ir 17 val.