facebook logo facebook logo

Gavenia 003

Pelenų trečiadieniu pradėjome gavėnios laikotarpį.
Tai - atgailos ir susitaikinimo metas, todėl kviečiame kuo intensyviau ir vaisingiau įsitraukti į gavėnios liturgiją, laikytis pasninko, vengti pasilinksminimų ir primename katalikišką pareigą šiuo metu atlikti velykinę išpažintį. Nuoširdžiai raginame Atgailos sakramento neatidėti gavėnios pabaigai.

GAVĖNIOS MALDOS INICIATYVA
Kviečiame kartu melstis Liturgines valandas gavėnios trečiadieniais iškart po vakarinių šv. Mišių.
Penktadieniais 17:15 val. kartu eiti Kryžiaus kelią bažnyčioje.

GRAUDŪS VERKSMAI
Kiekvieną gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų bažnyčioje giedami graudūs verksmai.